Naše usluge

Korporativno upravljanje i privredno pravo

Našim klijentima pružamo stručna savjetovanja u vezi sa svakodnevnim pitanjima korporativnog poslovanja i privrednog prava, kao i složenih, često prekograničnih pravnih transakcija.
Pročitajte više

Zastupanje u sporovima i izvršnim postupcima

Redovno zastupamo domaće i međunarodne poslovne subjekte iz različitih sektora u najznačajnijim privrednim sporovima velike vrijednosti.
Pročitajte više

ESG (Životna sredina, društvo i upravljanje)

ESG izraz je koji označava životnu sredinu, društvo i upravljanje te se koristi za predstavljanje korporativnih financijskih interesa organizacije koji se uglavnom fokusiraju na održive i etičke efekte.
Pročitajte više

Bankarstvo i finansije

Savjetujemo banke i druge finansijske institucije u vezi sa nizom regulatornih pitanja i pitanja usklađenosti sa propisima.
Pročitajte više

Radno pravo

Savjetujemo privredna društva u vezi sa ugovorima o radu, menadžerskim ugovorima i rukovođenjem kadrovima.
Pročitajte više

Nekretnine

Posjedujemo sveobuhvatna stručna znanja u oblasti prometa nekretnina i građevinarstva, i odlično se snalazimo u neizbježnom preplitanju ta dva sektora.
Pročitajte više

Energetika, infrastruktura i zaštita životne sredine

Posjedujemo dragocjena znanja i iskustvo u savjetovanju pri realizaciji značajnog broja infrastrukturnih i energetskih projekata...
Pročitajte više

Intelektualna svojina i zaštita žiga

Savjetujemo i usmjeravamo klijente kako da prikupljaju, koriste i pohranjuju lične podatke na odgovarajući i zakonit način.
Pročitajte više

Usklađenost poslovanja

Savjetujemo klijente u oblasti usklađenosti poslovanja (compliance), čije je zadatak upravljanje rizicima koji proizlaze iz neusklađenosti sa zakonskom regulativom i internim pravilima te praćenje rizika koji proizlaze iz poslovnih odnosa...
Pročitajte više

Pravo konkurencije

Pitanja konkurencije i kontrole monopola često se mogu previdjeti, ali zapravo imaju značajan uticaj na poslovanje klijenata.
Pročitajte više

Naplata šteta

Naplata štete veoma je česta u praksi. Štetne radnje iz kojih proizlazi obaveza naknade štete se svakodnevno dešavaju, a naknada štete potrebna je svima koji su materijalno ili nematerijalno oštećeni.
Pročitajte više

O nama

Advokatska kancelarija Peulić je multidisciplinarna advokatska kancelarija koja u svom radu koristi sveobuhvatno znanje o pravosuđu, upravi, poslovnom i industrijskom sektoru. U saradnji je sa većim brojem savjetnika i stručnjaka iz različitih oblasti, te je u mogućnosti da svojim klijentima pruži izvrsnost usluga i inovativna pravna rješenja.

Advokatska kancelarija Peulić pruža širok spektar pravnih usluga domaćim i stranim privrednim društvima, organizacijama i fizičkim licima. Težimo da svaki naš rezultat bude bolji od prethodnog.

Naš osnovni cilj je kvalitetno i efikasno pružanje pravnih usluga u skladu sa potrebama i interesima klijenata. Posjedujemo bogato iskustvo u zastupanju i savjetovanju međunarodnih i domaćih klijenata pri rješavanju svakodnevnih pravnih pitanja, zastupanju pred sudovima, raznim upravnim organima i pružanju pravne podrške na strateškim projektima.   

Multidisciplinarni pristup

Inovativna pravna rješenja

Iskustvo i stručnost

Širok spektar usluga

Pristupačnost i fleksibilnost

Pravna podrška

Pišite nam

Molimo vas da nas kontaktirate kako bismo dogovorili sastanak, a sve ostale detalje ćemo rado preuzeti na sebe.